Looking for more quotes? Check out Tagalog Quotes!

Ang buhay magkaibigan

Ang buhay magkaibigan ay parang nakasakay sa seesaw. pag wala ka, down ako.

1 comment:

Anonymous said...

tama :)

Post a Comment